TIC, TAC, TEP

Què són les TIC? Com s’apliquen les TAC? On ens han portat les TEP? La Tecnologia és un element transversal de la societat, que ha transformat la nostra forma de viure. Des d’aquesta pàgina intentem abordar alguns d’aquests aspectes a partir de recursos diversos per aprendre, ensenyar, aprofundir i  investigar al respecte.

LES TIC

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) agrupen elements i tècniques utilitzades en el tractament i transmissió de la informació, i han esdevingut en les darreres dècades un element absolutament transversal i transformador de la nostra societat a tots els nivells.

Tant és així que molts moviments socials, artístics o educatius han adoptat aquestes tecnologies com a font o com a eina del seu motor de canvi constant. De fet han sorgit noves definicions, conceptes, reinvencions i aproximacions que evolucionen, muten i canvien el seu significat, expandint-se i explorant nous horitzons.

LES TAC

Les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC) en són un exemple, aplicades a la forma com aprenem i com es transmet el coneixement, van més enllà del fet d’aprendre a utilitzar la tecnologia, sinó que es basen en com aprenem gràcies a la tecnologia, i han plantejat noves metodologies i nous paradigmes en el món de l’educació.

LES TEP

Les Tecnologies de l’Empoderament i la Participació (TEP) per altra banda, han sorgit arran l’ús de la tecnologia com a element indispensable en les relacions humanes. Aplicades a processos de debat, per a compartir informació, com a forma de denúncia, com a canal per a reclamar, com altaveu per a donar suport, i fer visible una causa, han estat clau en els darrers moviments socials que s’hi han produït arreu del planeta, arribant a generar canvis socials i polítics de gran importància. La forma de fer política, de participar en la societat ha canviat irremeiablement amb l’ús de la tecnologia.

Les tecnologies digitals i del tractament de la informació són una eina, una de les més potents que tenim a les nostres mans avui en dia. El com les utilitzem és responsabilitat i decisió nostra.

Ens pot ajudar a progressar fins a límits que no podem ni imaginar, però com tota eina, no és ni bona ni dolenta, no té cap intenció per si mateixa. Dependrà de qui i com la utilitzi.

la reflexió

És per això que hi ha un grapat de temes que cal debatre, que cal donar a conèixer i decidir com a societat cap a on i com volem caminar. La tecnologia en totes les seves formes i expressions genera suspicàcies, afinitats i rebuig a parts iguals. Hi ha un aspecte ètic que cal abordar i sobre el qual tothom, a tots els nivells se n’hauria de formar un criteri i poder dir la seva.

 • intèl·ligencia artificial
 • sobirania tecnològica
 • igualtat de gènere
 • alfabetització digital
 • igualtat d’oportunitats i bretxa digital
 • accés al coneixement obert
 • Open source
 • Open hardware
 • models de negoci – monopolis vs procomuns
 • obsolescència programada
 • sostenibilitat i medi ambient
 • energies renovables
 • seguretat i accés a les dades
 • Big Data
 • Internet de les coses

Aquests no són temes només per a persones científiques, tecnòlogues o del món de l’enginyeria. Són temes que afecten a tothom, i tothom hi ha de poder dir la seva. Per això és tan important que la tecnologia estigui present dins de l’educació.

L’educació és la base i el pilar fonamental de tota la societat. Si deixem la tecnologia i les decisions sobre el seu ús i la seva forma, en mans d’una petita part de la societat, quan ens preguntem en conjunt,  com hem arribat fins a una determinada situació, aleshores ja serà massa tard.


Pep

Activist Optimist Educator & GameMaker DinamitzadorTIC at @colectic_coop ? MakerPadawan at #ravalfab ? Founder of @frikigames_net ? Descobridor de la sopa d'all ?

CA