REALITAT VIRTUAL, AUGMENTADA I MIXTA

Tot el que té a veure amb la visualització, exploració interacció i creació de mons i elements virtuals

presentació

Presentació

RA amb Merge Cube

CA